Εργομέτρηση | myergo

ΤΙ ΕΙΝΑΙ: Είναι η μέτρηση και αξιολόγηση του ανθρώπινου έργου με τυποποιημένες διαδικασίες που αποβλέπει στη βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση της σωματικής απόδοσης. Η μέτρηση αφορά τη διαδικασία συλλογής δεδομένων μέσω δοκιμασιών (test), ειδικά σχεδιασμένων για την ποσοτική καταγραφή συγκεκριμένων φυσιολογικών λειτουργιών, που θεωρούνται πρωταρχικοί προσδιοριστικοί παράγοντες: α) για την απόδοση σε ένα άθλημα, β) για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την προαγωγή της υγείας. Η αξιολόγηση αφορά τη διαδικασία ερμηνείας των συλλεχθέντων δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το επίπεδο των φυσικών ικανοτήτων που απαρτίζουν τη φυσική κατάσταση του ατόμου.

ΤΙ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ: Φυσικές ικανότητες που σχετίζονται με την προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης: -ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ -ΜΥΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ -ΜΥΪΚΗ ΑΝΤΟΧΉ -ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ -ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Φυσικές ικανότητες που σχετίζονται με την απόδοση στον αθλητισμό επιδόσεων: -ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ) -ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) -ΔΥΝΑΜΗ (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ-ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ-ΤΑΧΥΔΥΝΑΜΗ) -ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΕΙ: Στην αξιολόγηση που σχετίζεται με τον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων: • Έλεγχος βιολογικών χαρακτηριστικών. • Καθορισμός και αναθεώρηση προπονητικών στόχων. • Σχεδιασμός και αναθεώρηση μέσων για την επίτευξη των στόχων. • Μεγιστοποίηση προπονητικών ερεθισμάτων. • Πρόληψη υπερκόπωσης. • Διαπαιδαγώγηση αθλητή-αθλήτριας. • Αναγνώριση αθλητικού ταλέντου. Στην αξιολόγηση που σχετίζεται με το μαζικό αθλητισμό (αγωνιστικό και μη): • Προσδιορισμός του επιπέδου της φυσικής κατάστασης. • Εντοπισμός δυνατών και αδύναμων στοιχείων της φυσικής κατάστασης. • Εκπόνηση προπονητικών προγραμμάτων. • Καθοδήγηση και παρακολούθηση της προόδου της προπόνησης. • Προετοιμασία για συγκεκριμένο αγώνα. • Πρόβλεψη της επίδοσης. Στην αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης που σχετίζεται με την υγεία: • Ενημέρωση για το τρέχον επίπεδο φυσικής κατάστασης που σχετίζεται με την υγεία. • Προσδιορισμός αποτελεσματικότητας προγράμματος εκγύμνασης για πρόληψη ή αποκατάσταση, μέσω καθορισμού του αρχικού επιπέδου φυσικής κατάστασης και περιοδικών επακόλουθων μετρήσεων. • Συγκέντρωση των δεδομένων που είναι χρήσιμα για την εκπόνηση προγραμμάτων άσκησης που θα καλύπτει όλα τα επιμέρους στοιχεία της φυσικής κατάστασης. • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος άσκησης. • Παρακίνηση με τον καθορισμό λογικών και εφικτών στόχων.

Διαθέσιμα πακέτα

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα απο τα παρακάτω πακέτα:

myergo Performance

Run
80€
Για όποιον θέλει να μάθει σε τι επίπεδο βρίσκεται η αντοχή του, πόσο σωματικό λίπος έχει, τις διαφορές στη δύναμη των κάτω άκρων και με ποιο τρόπο θα βελτιώσει την αντοχή του και τη δύναμη των ποδιών. Μετρήσεις: Αερόβια ικανότητα, Σύσταση Σώματος, Ευλυγισία, Δύναμη κάτω άκρων και Ταχυδύναμη. Διάρκεια: 60’-70’
Cycling
80€
 
Row
80€
 
Swim
100€
 

 

Περισσότερες Λεπτομέρειες

ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ: Οι μετρήσεις γίνονται στο εργαστήριο του myathlete και σε εξωτερικούς χώρους, από έμπειρους στην εργομέτρηση αθλητικούς επιστήμονες.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ: Στις εργομετρήσεις χρησιμοποιούνται σύγχρονα εργόμετρα και επιστημονικά όργανα μέτρησης. Συγκεκριμένα για τα εργόμετρα, που είναι μηχανήματα στα οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε την επιβάρυνση και να μετρηθεί το ποσοστό της ενεργειακής δαπάνης, η επιλογή μεταξύ δαπεδοεργόμετρου, κυκλοεργόμετρου, βαθμιδοεργόμετρου, κωπηλατοεργόμετρου και κολυμβητηρίου σχετίζεται με το άθλημα, το επίπεδο φυσικής κατάστασης και το σκοπό της μέτρησης (προαγωγή της υγείας ή βελτίωση της απόδοσης).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΝΕΤΑΙ: Οι εργομετρήσεις απευθύνονται: • σε αθλήτριες και αθλητές που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους και θέλουν να γνωρίζουν με ακρίβεια το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης και την αποτελεσματικότητα των προπονητικών προγραμμάτων που ακολουθούν. • σε κάθε άτομο που θέλει να διαπιστώσει το τρέχον επίπεδο της φυσικής του κατάστασης και να πάρει πληροφορίες για τη βελτίωση του τρόπου ζωής του σε σχέση με την άσκηση και τη διατροφή. Οι αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται προσαρμόζονται ανάλογα και είναι κατάλληλες για: - Αθλητές και αθλήτριες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, όλων των επιπέδων απόδοσης (αρχάριοι, προχωρημένοι, ελίτ). - Παιδιά και εφήβους. - Γυναίκες σε εγκυμοσύνη και λοχεία. - Ενήλικες και ηλικιωμένους άνω των 65ετών. - Παχύσαρκους και υπέρβαρους. - Άτομα που χρήζουν θεραπευτικής άσκησης σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο-θεράποντα ιατρό.